SUPPORT/CONTACTS

Japan Distributors for Components

Tohoku

Tobukiki Co., Ltd 989-3126 1-14-16, Ochiai, Aoba-ku, Sendai, Miyagi 022-392-5911

Kanto

Aoikohan Co., Ltd. 140-0021 8F, MEGURO VILLA GARDEN, 3-5-11, Kami-osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 03-6277-2040
Asahi Shoji Co., Ltd. 243-0027 1-22-26, Aikohigashi, Atsugi, Kanagawa 046-228-1801
FA TECHNO Corporation 101-0021 2F, CS Tower, 5-20-8, Asakusabashi, Taito-ku, Tokyo 03-5825-9850
Satori Electric Co., Ltd. 105-0014 1-14-10, Shiba, Minato-ku, Tokyo 03-3452-7171
Sankyo Shoji Co.,Ltd. 101-0021 4-6-10,Soto-kannda,Chiyoda-ku,Tokyo 03-3255-7311
Suzuden Corporation 108-0023 13F, Granpark Tower, 3-4-1, Shibaura, Minato-ku, Tokyo  03-6910-6801
Chuo Seiko Co., Ltd. 105-0013 Chuo Seiko Bldg, 1-9-9, Hamamatsu-cho, Minato-ku, Tokyo 03-3434-7450
Talk System Co., Ltd. 123-8588 1-14-20, Horino-uchi,Adachi-ku,Tokyo 03-3857-0111
Torii Dengyo Co., Ltd. 101-0021 2-10-9, Soto-kanda, Chiyoda-ku, Tokyo 03-3253-7571
Yamamori Co., Ltd. 130-8720 2-16-8, Kamezawa, Sumida-ku, Tokyo 03-3623-5501

Chubu

Kohara Co., Ltd. 425-0026 6-12-22, Yaizu, Yaizu, Shizuoka 054-629-6226
Shimizu Syntec Corporation 920-8567 5-36, Tamagawa-cho, Kanazawa, Ishikawa 076-223-2221
Daido Co., Ltd. 450-0003 4-12-19, Meieki-minami, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 052-533-6722
Tokai Automatics Co., Ltd. 460-0008 3F, Tokai Automatics Co., Ltd.Head quater Bldg, 3-34-14, Sakae, Naka-ku, Nagoya, Aichi 052-261-3681
Todoroki Sangyo Co., Ltd. 918-8550 3-2-4, Keya, Fukui, Fukui 0776-36-5520
Toba Co., Ltd. 930-0010 3-8-43 Inarimotomachi Toyama, Toyama 076-433-1117
Toyoko Co., Ltd. 471-0834 8-34, Kotobuki-cho., Toyota, Aichi 0565-28-2341
Hikari Shokai Co., Ltd. 456-0052 1-14-8, Niban-cho., Atsuta-ku, Nagoya, Aichi 052-682-6211
Meiji Electric Industries, Inc. 453-8580 2-13-8, Kamejima, Nakamura-ku, Nagoya, Aichi 052-451-7661
Yamazaki Electric system Industry 435-0007 13-2, Ryutsu-moto-machi, Hamamatsu, Shizuoka 053-421-3581

Kansai

Inaba Denki Sangyo Co., Ltd. 550-0012 4-11-14, Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Osaka 06-4391-1781
Kousei Sangyo Co., Ltd. 537-0002 1-5-29, Fukae-minami, Higashinari-ku, Osaka, Osaka 06-6976-7761
Sasaden Co., Ltd. 542-0061 1-1-4, Andoji-cho, Chuo-ku, Osaka, Osaka 06-6761-2131
Shimizu Sangyo Co., Ltd. 550-0012 2-5-23, Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Osaka 06-6532-0832
Shinko Denki Co., Ltd. 651-2271 3-1-55, Takatusukadai, Nishi-ku, Kobe, Hyogo 078-992-0671
Tatsuta Co., Ltd. 550-0013 4-17-27, Shin-machi,
Nishi-ku, Osaka, Osaka
06-6538-3131
Yamazen Co., Ltd. 550-8660 2-3-16, Itachibori, Nishi-ku, Osaka, Osaka 06-6534-3021
Yamakyu Co., Ltd. 526-0021 1202-5, Yawata-nakayama-cho., Nagahama, Shiga 0749-63-6611

Chugoku, Shikoku and Kyushu

Eikosha Co., Ltd. 720-8515 7-27, Minami-machi, Fukuyama, Hiroshima 0849-21-3322
Light Dengyo Co., Ltd. 700-0956 67-1, Toshiden, Okayama, Okayama 086-243-3844